Berikut ini diumumkan perpanjangan masa pengisian KRS pada semester gasal T.A. 2019/2020.

Demikian untuk diperhatikan.

Perpanjangan KRS